Návšteva farnosti Bohdanovce nad Trnavou

2.4.2023 navštívila našu farnosť po niekoľkých rokoch sestra Mária Gostíková z rehole vincentiek v Nitre. Po nedeľnej svätej omši v Šelpiciach a neskôr v Bohdanovciach nad Trnavou oboznámila nás veriacich so Združením Zázračnej medaily, vysvetlila nám rozdiel medzi zeleným a červeným škapuliarom názornými obrazmi. Rozprávala nám o živote svätice sv. Kataríny Labouré, sv Lujzy de Marillac. Zároveň priniesla množstvo literatúry, modlitieb, ale aj medailí a škapuliarov.

.

Veľmi sa tešíme, že do našej farnosti priniesla a navždy zostane kaplnka Panny Márie, ktorá si postupne nájde miesto v našich domovoch.

Na záver nám naznačila duchovný program, ktorý nás čaká počas nadchádzajúcich misií v našej farnosti realizovaný Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta.

Ďakujeme jej za jej prítomnosť a tešíme sa na všetky duchovné dary a chvíle, ktoré spolu prežijeme.

veriaci z farnosti Bohdanovce nad Trnavou

.

zdieľajte - lajkujte :-)