Modlitba za šťastnú hodinu smrti

Sv. Jozef, patrón umierajúcich,
Ty si mal milosť umrieť v náručí
Ježiša a Márie. S veľkou dôverou
Ťa prosím, stoj pri mne v hodine
smrti spolu s Pannou Máriou,
Pomocnicou kresťanov a vypros
mi dokonalú ľútosť nad hriechmi,
dôveru v Božie milosrdenstvo
i odovzdanosť do Božej vôle,
aby som prijal/a smrť ako
pokánie a volal/a sväté mená:
Ježiš, Mária, Jozef.
Ježiš, Mária, Jozef, Vám zverujem
svoje srdce i svoju dušu.
Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne
v poslednom boji.
Ježiš, Mária, Jozef, s Vami nech odíde
moja duša v pokoji.
AMEN.

Na stiahnutie TU!