Modlitba k Panne Márii

Najmilostivejšia, moja najsvätejšia Vládkyňa a Pani.

Najčistejšia Panna, Bohorodička Mária.

Panna Mária, Ty moja istá a jediná nádej.

Neodmietni ma! Neodvrhni ma!

Neopusť ma! Neopúšťaj ma!

Bráň ma a prihováraj sa za mňa!

Vypočuj ma a  zhliadni na mňa, Pani moja!

Pomôž mi a odpusť, odpusť, Najčistejšia.

                                                      (sv. Serafim zo Sarova)