Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, vstúp do môjho srdca.

Svojou mocou ho pritiahni k sebe,

ó, Boh pravdy.

Dopraj mi lásku  s bohabojnosťou,

ochráň ma pred  zlým zmýšľaním.

Zohrej ma plameňmi svojej lásky,

aby sa mi zdalo každé bremeno ľahké.

Svätý Otče a láskavý môj Pane,

pomôž mi v každom mojom konaní.

Kriste, ó, Láska. Kriste, ó, Láska.

Amen.

                                   (sv. Katarína Sienská)

zdieľajte - lajkujte :-)