farnosť Zvolen – mesto

Dátum vzniku vo farnosti: 24.10.2013
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)