farnosť Zubrohlava

Dátum vzniku vo farnosti: 19.7.2016
Počet kaplniek a skupín: 3

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Dátum vzniku: 20.12.2014
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)