farnosť Žilina – Závodie

Dátum vzniku vo farnosti: 22.8.2016
Počet kaplniek a skupín: 9

zdieľajte - lajkujte :-)