farnosť Veľká nad Ipľom

Dátum vzniku vo farnosti: 16.4.2016
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)