farnosť Snina – Božieho Milosrdenstva

Dátum vzniku vo farnosti: 28.5.2023
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)