farnosť Považská Bystrica – Sv. rodiny

Dátum vzniku vo farnosti: 22.8.2021
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)