farnosť Podvysoká

Dátum vzniku vo farnosti: 29.12.2019
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)