farnosť Omšenie

Dátum vzniku vo farnosti: 4.3.2020
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)