farnosť Novoť

Dátum vzniku vo farnosti: 21.7.2016
Počet kaplniek a skupín: 10

zdieľajte - lajkujte :-)