farnosť Lužianky

Dátum vzniku vo farnosti: 12.4.2015
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)