farnosť Bardejov – Vinbarg

Dátum vzniku vo farnosti: 11.9.2018
Počet kaplniek a skupín: 7

zdieľajte - lajkujte :-)