DO ZZM v Spišskej Kapitule

V sobotu 21. januára 2023 sme tri členky ZZM z farnosti Hozelec strávili veľmi pekný, Bohom požehnaný čas v Spišskej kapitule, v krásnych priestoroch kňazského seminára. 

Po milom privítaní sme začali sv. ružencom a sv. omšou v kaplnke s pátrom Ľudovítom Gabrišom. Seminaristi sa predmodlievali ruženec, rozjímania mal páter. V homílii sv. omše začal rozoberať prvé body prednášky zameranej na 20 dôvodov nevyslyšanej modlitby. Po sv. omši sme mali adoráciu, kedy sme mohli dlhšie zostať v úzkom spojení s Kristom. Adorácia bola obohatená pásmom rozjímania a spevu o Božej prozreteľnosti, ktorej máme dôverovať vo všetkom. Vďaka, bolo to veľmi pekné. Počas adorácie spovedali traja kňazi, kde sa nikto neponáhľal, mali sme čas sa viac otvoriť, vypočuť si od kňaza tak potrebné rady a povzbudenia, usmernenia. Sme za to veľmi vďačné. Bolo to obohacujúce pre naše duše, Pán Boh zaplať!

 

Po dobrom obede bola zaujímavá prezentácia o histórii vzniku a šírenia Združenia Zázračnej medaily na Slovensku. Po nej pokračovala prednáška s otcom Gabrišom rozoberaním ďalších bodov. Ďakujeme duchovnému otcovi za jeho úsmev, za slová, ktoré nám s entuziazmom názorne a podrobne vysvetlil; každý sa v tom určite našiel. Bolo pre nás poučné objaviť, čo môže byť príčinou, že naše modlitby ostávajú nevypočuté – sme to najčastejšie my sami.

 

Po skončení prednášky sme sa stíšili v ruženci Božieho milosrdenstva. Po ňom nám sestra Gemma podala dôležité informácie pre naše spoločenstvá, poskytla publikácie a v rozhovore sme si vymieňali svoje postrehy v ZZM. Predstavila nám novú sestru Alenu, ktorá sa bude o nás v Spišskej diecéze starať. Za všetku ich námahu, starostlivosť, užitočne prežitý deň sestričkám úprimné Pán Boh zaplať!
Monika Tóthová, ZZM Hozelec

 

Sestričky, Pán Boh zaplať za požehnaný sobotný čas na duchovnej obnove. Som šťastná, že som sa prihlásila na poslednú chvíľu/všetko riadi naša nebeská Mamička/. Potrebovala som veľmi počuť presne „tie“ slová pri svätej spovedi pri duch. otcovi Gábrišovi a byť celý deň v spoločenstve ZZM. Ďakujem Vám za prípravu a teplo pri srdiečkach, ktoré ste nám vytvorili. Nech sa Vám darí a ochraňuje Vás naša nebeská Mamka.
Judita

Pochválený buď Ježiš Kristus sestričky, s manželom ďakujeme za krásnu sobotu prežitú na duchovnej obnove. Bola to pre nás Božia milosť. Ďakujeme za všetko.
Janka

Naša sestričky, z celého srdca ďakujeme za nádhernú duchovnú obnovu, iba náš Pán vie ako bohato nás obdaril, nedá sa predbehnúť v štedrosti, sme mu nesmierne vďační. Nech vás žehná Pán a nech vás chráni naša drahá Panna Mária, veľká vďaka za všetko!
Adriana

.