DO ZZM v Bardejove-Družba

Združenie zázračnej medaily je verejné združenie zoskupujúce laikov, zasvätené osoby aj kňazov. Jeho cieľom je šíriť úctu k Panne Márii. Aj preto sa v dňoch 29-30.7.2022 (piatok – sobota) v Bardejove na sídlisku Družba v kaplnke Božieho milosrdenstva uskutočnila duchovná obnova Združenia Zázračnej medaily.

Mali sme bohatý duchovný program. Začali sme v piatok už o 15 – tej hodine. Po Korunke Božieho milosrdenstva bola akadémia o  obraze Božieho milosrdenstva. Bolo to silné o to viac, že sme počúvali slová o obraze a mali sme ho pred očami a mohli sme rozjímať. Po akadémii bol bolestný sv. ruženec a tiež sv. omša s duchovným otcom Čeľovským. Po nej vedúci a aj záujemcovia spoločne zdieľali svoje radosti a postrehy.

Nasledujúci deň pokračovala obnova už od skorého sobotného rána. Vítaní boli všetci členovia ZZM aj jeho záujemcovia. Okrem sv. omše s exercitátorom P. Matejom Šulíkom OP, sme mohli pookriať na duši aj cez prednášky a adoráciu, počas ktorej bola príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V poobedňajších hodinách bola adorácia pred vystavenou Sviatosťou oltárnou a po nej predstavenie Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca a života sestry Gabrielly Borgarino. Vyvrcholením duchovnej obnovy bola prednáška o biblických ženách Judite a Ester, ktoré boli predobrazom Panny Márie a záverečné požehnanie.

,,Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”

Marta Tkáčová

.

Pochválený buď Ježiš a Mária,

drahá sestrička Mária, milá Vincentská rodina. Chceme sa Vám poďakovať za milostivý čas, ktorý sme prežili s Vami na duchovnej obnove v Bardejove. Bol to pre nás požehnaný deň. Modlitba posvätného ruženca nás stíšila, naplnila pokojom a láskou na svätú omšu a príchod Ježiša do našich sŕdc. Povzbudivé boli slová pátra Mateja Šulíka z rehole dominikánov o úcte k Panne Márii. Ona je tá, ktorá vždy predkladá Synovi, čo jej ľud potrebuje. Je obrovskou milosťou a darom od Ježiša pre nás, Ona je kráľovná.

V týchto ťažkých časoch, nech je pre nás modlitba, Sv. Písmo a Eucharistia posilou a dôverou. Tieto slová nám utkveli v srdciach.

Sestrička Mária, povzbudili ste nás prednáškou o Božej prozreteľnosti a prezentáciou o živote sestry Gabrielly Borgaríno. Spoločne sme sa modlili ruženec k Božej prozreteľnosti. Povzbudili ste nás k takej jednoduchosti a dôvernému rozhovoru s Ježišom v Eucharistii a uvedomeniu, že Ježiš vždy kráča pred nami.

Aj do ďalších dní sú pre nás obohatením takéto duchovné obnovy a spoločné stretnutia a učia nás odovzdať sa Panne Márii ako sa dieťa odovzdáva matke.

S vďakou a láskou členovia ZZM Nižná Šebastová a Ľubotice

PS: Drahé sestričky, ďakujeme dobrotivému Bohu za vás, nevieme slovami vyjadriť vďačnosť, koľko požehnania a milosti dostávame skrze spoločné stretnutia. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

.