30 dní so svätým Vincentom

27. septembra si pripomíname sviatok svätého Vincenta de Paul,
kňaz a zakladateľa Misijnej spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.

Pri tejto príležitosti budeme každý deň pridávať citát na daný deň, ktorý si môžete prečítať, zdieľať, stiahnuť alebo vytlačiť. Všetky citáty budú dostupné na stiahnutie
po ukončení, t.j. 30.septembra 2020

1.september 2020
Pán Boh so záľubou koná zázraky cez malé veci.     (sv. Vincent)

2.september 2020
Takmer všetko, čo pokladáme za zlé, je zlé iba v našich predstavách.     (sv. Vincent)

3.september 2020
Boh je poriadok. Poriadok a Boh je jedno a to isté.     (sv. Vincent)

4.september 2020
Ak nemôžeme nič sami od seba, všetko môžeme s Bohom.     (sv. Vincent)

5.september 2020
Treba mať pred očami iba Božiu slávu.     (sv. Vincent)

6.september 2020
Boh nás nikdy neodmietne, keď ho prosíme ponížene a s dôverou. Ak nedá hneď, dá trocha neskôr…     (sv. Vincent)

7.september 2020
Nik si neuctí a neoslávi Boha tak ako človek, ktorý plní Božiu vôľu!     (sv. Vincent)

8.september 2020
Boh naplní srdce až vtedy, keď sa vyprázdni zo seba samého.     (sv. Vincent)

9.september 2020
Sme povolaní zachraňovať duše!     (sv. Vincent)

10.september 2020
Oddajme sa úprimne Bohu, aby sme zniesli všetky napomenutia!     (sv. Vincent)

11.september 2020
Mlčaním oslavujeme Boha.     (sv. Vincent)

12.september 2020
Božiu vôľu budeme plniť vždy, keď nebudeme plniť svoju vôľu.     (sv. Vincent)

13.september 2020
Boh použije aj hriechy na ospravedlnenie človeka. Práve kvôli hriechom z nás vyťaží úkony pokánia, poníženosti.    (sv.Vincent)

14.september 2020
Patríme Bohu, a nie sebe. Ak rozmnoží naše práce, rozmnoží aj naše sily.     (sv. Vincent)

15.september 2020
Máme byť nielen spasení, ale aj spasiteľmi ako On. Spolupracujme s ním na spáse duší!     (sv. Vincent)

16.september 2020
Ak budeme Bohu verní, nič nám nebude chýbať!     (sv. Vincent)

17.september 2020
Existuje niekto čistejší a slobodnejší ako ten, kto chce a plní všetko, čo chce Boh?     (sv. Vincent)

18.september 2020
Všetko konajme v Bohu a skrze neho.     (sv. Vincent)

19.september 2020
Všetko môžeme urobiť dobrým, ak to obetujeme Pánu Bohu.     (sv. Vincent)

20.september 2020
Božia vôľa nikdy nie je v rozpore s rozumom!     (sv. Vincent)

21.september 2020
Nemáme inú starosť, iba milovať Boha a prejavovať mu svoju lásku pohľadom na neho a službou.     (sv. Vincent)

22.september 2020
Boží život v nás bude vtedy, ak naše srdce a skutky budú plné lásky.     (sv. Vincent)

23.september 2020
Naša spása je v poslušnosti a poslušnosť je v Božej vôli.    (sv. Vincent)

24.september 2020
Náš odpor k človeku sa môže obrátiť na jeho odpor voči nám!     (sv. Vincent)

25.september 2020
Poníženosť ako dcéra lásky, podnecuje jednotu a bratskú lásku.     (sv. Vincent)

26.september 2020
Treba mať živú vieru a kresťanský pohľad, aby sme ťažkosti nevnímali ako protivenstvá, ale ako milosť
od Pána Boha.     (sv. Vincent)

27.september 2020
Iba pýcha je príčinou toho, že hľadáme výhovorky!     (sv. Vincent)

28.september 2020
Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých,
ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.     (sv. Vincent)

29.september 2020
Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás Boh postavil, znamená utekať pred svojím šťastím.     (sv. Vincent)

30.september 2020
Boh je láska a chce, aby sme k nemu išli cestou lásky.     (sv. Vincent)