Úvahy a zamyslenia na každý deň – júl

V tomto roku si pripomíname 190. výročie zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré a daru Zázračnej medaily. V noci z 18. na 19. júla bolo prvé stretnutie, kde mala sr. Katarína položené ruky na kolenách Panny Márie. Budeme celý mesiac vkladať zaujímavosti zo života sr. Kataríny Labouré, ktoré boli vypracované pri tejto príležitosti.

Každý deň bude pridaná úvaha na daný deň, ktorú si môžete prečítať, zdieľať, stiahnuť, alebo vytlačiť. Celá publikácia úvah bude dostupná na stiahnutie po ukončení denných úvah.