Te Deum na počesť sv. Jozefa

Veľký Bože, chválim Ťa, lebo si sv. Jozefa tak
vyvýšil a bohato obdaril milosťami.
Teba, sv. Jozef, chválime ako verného pestúna Božieho Syna!
Teba vzývame a uznávame za svojho zvláštneho ochrancu!
Teba si ctí celý svet ako od večnosti vyvoleného Máriinho snúbenca!
Teba chvália všetci anjeli a archanjeli a všetky nebeské zbory!
Cherubíni a serafíni ťa chvália a volajú radostne:
Ty veľký svätý patriarcha, snúbenec Márie, z ktorej sa narodil Ježiš!

Nebo a zem sú plné tvojej slávy!
Teba oslavuje slávny zbor apoštolov!
Teba chváli veľký zástup prorokov!
Teba velebí skvelé vojsko mučeníkov!
Teba slávi nesčíselné množstvo vyznávačov!
Teba obdivuje čistý zbor panien!
Teba zvelebuje a oslavuje celá Božia cirkev!
Ty si pestún Ježiša, ty si Máriin snúbenec.
Ty útočište hriešnikov, potešenie zarmútených!
Ty si sila zbožných, pomocník kresťanov!
Ty si vzor pokory a poslušnosti, zrkadlo panenskej čistoty!

Ty útočište hriešnikov, potešenie zarmútených!
Ty si sila zbožných, pomocník kresťanov!
Ty si vzor pokory a poslušnosti, zrkadlo panenskej čistoty!
Ty si od večnosti vyvolený pestún Božieho Syna!
Ty si bol anjelom poučený, že Mária mocou Ducha
Svätého počne Božieho Syna!
Teba varoval anjel, aby si ušiel s Máriou a Dieťaťom do Egypta!
Ty si od anjela dostal príkaz, aby si sa vrátil do Izraela!
Ty si s bolesťou hľadal 12-ročného Ježiša a naradovaný si ho našiel v Chráme!
Teba, hlavu rodiny, poslúchali Mária a Ježiš!
Ty si blažene zomrel v náručiach Ježiša a Márie!
Ty si z predpeklia s Ježišom vstúpil do neba!
Ty sedíš najbližšie pri Božom tróne, prvý pri Márii, tvojej panenskej neveste!

Sv. Jozef, mocný patrón kresťanov, pros za nás svojho Chovanca!
Príď nám na pomoc a prihováraj sa za nás, svojich služobníkov!
Veď sme vykúpení krvou Krista, tvojho Chovanca!
Vždy nám pomôž, chceme ťa chváliť a zvelebovať!
Chceme stále oslavovať a chváliť tvoje sväté meno!

Pomôž nám v každej núdzi, zachráň nás od každého hriechu!
Po Ježišovi a Márii v teba skladáme svoju nádej!
A nebudeme zahanbení naveky.  Až naveky, Amen!

Na stiahnutie!