Slovenská komunita v zahraničí

Chicago                                   2 kaplnky    od 
Luxemburg                             1 kaplnka    od 25.8.2019
Nemecko                                 1 kaplnka    od 
ČR – Ostrava – Stará Bělá       1 kaplnky    od máj 2021
ČR – Stará Boleslav                2 kaplnky    od
ČR – P. J. Jakubovič               3 kaplnky    od