Pozvanie do Aktívneho členstva v ZZM

Drahí vedúci skupiniek Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, drahí členovia
ZZM.
V týchto dňoch sme si pripomenuli pamätnú noc z 18. na 19. júla 1830, počas ktorej prichádza Panna
Mária prvý krát ku sv. Kataríne Labouré, aby jej zverila dôležité poslanie. Tu, pri nohách Panny Márie,
zložiac ruky s dôverou na jej kolená, zažíva Katarína „najkrajšiu chvíľu svojho života“.
Aj my dnes dostávame pozvanie vložiť svoje ruky do služieb Panny Márie. V súlade s plánmi zo
začiatku tohto roka a napĺňajúc víziu ďalšieho rozvoja nášho združenia Vás s radosťou pozývame na
formačné víkendy pre záujemcov o vstup do aktívneho členstva v ZZM.

Formácia pozostáva z dvoch víkendových formačných blokov – blok A a blok B. Aktívnym členom
ZZM sa môže stať každý dospelý člen ZZM po absolvovaní oboch formačných blokov. Formačné
bloky je možné absolvovať na ľubovoľnom mieste podľa Vašich časových možností, nie je nutné
absolvovať oba bloky na tom istom mieste (môžete napr. blok A absolvovať v Nitre a blok B v Žiline).
Obsah blokov bude vo všetkých regiónoch rovnaký. Na konci druhého formačného bloku prijmú
absolventi formácie aktívne členstvo v ZZM, štatúty ZZM, dekrét aktívneho členstva ZZM a odznak
aktívneho člena ZZM ako viditeľný znak zasvätenia sa Panne Márii.

Ako môžete vidieť v priloženom programe formačných blokov – čaká Vás krásny čas naplnený
modlitbou, prednáškami a zdieľaním skúseností s ostatnými členmi ZZM. Prednášky budú zamerané
na fungovanie a štatúty ZZM – s pátrom Jozefom Nogom CM (direktor ZZM), mariánsku úctu – so sr.
Renátou Bezákovou DKL a Vincentskú rodinu + aktívnu službu v ZZM – so Silviou Lehutovou (prezident
ZZM).

Aktívny člen ZZM sa po prijatí aktívneho členstva v rámci svojich stavovských a časových možností
zapája a podieľa na činnosti a fungovaní ZZM, zúčastňuje sa regionálnych a národných zhromaždení,
volí a môže byť volený do štruktúr ZZM.

Termíny formačných blokov:
29.9.-1.10.2023 Prešov – Jezuiti Blok A
13.10.-15.10.2023 Žilina – Saleziáni Blok A
27.10.-29.10.2023 Nitra – Vincentky Blok A
3.11.-5.11.2023 Žilina – Saleziáni Blok B
17.11.-.19.11.2023 Nitra – Vincentky Blok B
24.11.-26.11.2023 Prešov – Jezuiti Blok B

Na formačné bloky sa môžete prihlásiť pomocou webového formulára, prípadne emailom
u regionálnych sestier. Informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.zzm.sk

Prihlasovací link:
Prihlasovanie na formáciu je ukončené !

Prosíme Vás, rozšírte túto informáciu vo svojich skupinkách, vyveste priložený plagát s informáciami
na výveske vo svojej farnosti, rozpošlite tento email svojim členom, poproste Vášho pána farára
o jeho prečítanie v oznamoch, prípadne oslovte členov ZZM priamo a povedzte im o tejto možnosti.

List na stiahnutie TU!

Pri prvom stretnutí so sestrou Katarínou ukazuje Panna Mária pohybom ruky na oltár, na miesto, kam
má Katarína prichádzať a otvárať si svoje srdce. Pretože: „Tu dostanú mnohé milosti tí, ktorí o ne
budú prosiť zbožne a s dôverou..“ Katarína prijíma zverenú úlohu, hoci vie, že jej splnenie bude
náročné. Prijíma ju s dôverou, pretože vie, že tá, ktorá jej ju zverila ju neopustí a bude pri nej stáť
v každej chvíli a bude za ňu orodovať u svojho Syna.

S dôverou a odhodlaním Kataríny prijmime aj my pozvanie Panny Márie a buďme jej rukami.
Pomáhajme šíriť apoštolát Zázračnej medaily a úctu k Panne Márii a skrze ňu aj úctu k jej Synovi.
Nebojme sa stať sa aktívnymi členmi, nebojme sa, pretože Panna Mária bude stáť pri nás.

S láskou a vďakou, za všetkých v službe ZZM,
Silvia Lehutová, prezident ZZM

.