Modlitba sv. Vincenta za cnosť dobrotivosti

Môj Bože, aby som sa ti zapáčil, prajem si z celého srdca byť úcti- vý a láskavý k svojim blížnym. Chcem ti znova sľúbiť, že sa osobitne vynasnažím dosiahnuť to iným spôsobom, ako som to robil doteraz. Som však slabý, Pane, a bez tvojej osobitnej pomoci nemôžem uskutočniť nijaké svoje rozhodnutie. Preto ťa prosím, môj Bože, v mene Ježiša, tvojho milovaného Syna, ktorý je zosobnená dobrotivosť a láska, udeľ mi svoju pomoc, aby som s tvojou milosťou nikdy úmyseine nekonal bez dobrotivosti.