Modlitba ku plecovej rane Pána Ježiša

Ó, najslávnejší Ježišu, tichý Baránok Boží, ja biedny a hriešny človek pozdravujem a úctivo bozkávam tvoju najsvätejšiu ranu, ktorú si mal na svojom pleci, keď si niesol ťažký kríž. Táto rana ti zapríčinila nevýslovné bolesti a muky na celom tvojom presvätom tele. Klaniam sa ti, trpiaci Spasiteľu, chválim, zvelebujem ťa a z celého srdca ti ďakujem za túto presvätú a bolestnú ranu. Prosím ťa, ponížene pre muky tejto rany a pre tvoj ťažký kríž, ktorý si niesol na tejto svätej rane, aby si sa nado mnou, hriešnym človekom, zmiloval, moje hriechy odpustil a sprevádzal ma po tvojej krížovej do večnej blaženosti. Amen.