Modlitba k sv. Michalovi

• • •
Sv. Michal, príď nám na pomoc
so svojimi anjelmi.
N a u č   nás  uvedomiť si temnoty zla.
N a u č   nás  bojovať s tvojou pokorou.
N a u č   nás  bojovať v mlčaní a byť
poslušnými Bohu.
N a u č   nás  milovať
a byť vernými ako M á r i a.
Amen.

• • •
Svätý Michal archanjel, najmocnejší
z nebeského vojska, k tebe sa obraciam
nielen preto, aby si mi pomohol v poslednom
boji, keď budem umierať, ale i preto, aby si
ma vždy ochraňoval na ceste života
a nedovoľ, aby nado mnou zvíťazil diabol.
Ochraňuj ma od každého zla,
aby som dosiahol večný život.
Sláva Otcu…