Modlitba k Božskému srdcu

Božské Srdce Ježišovo, prosím Ťa,
daj večné odpočinutie dušiam v očistci,
umierajúcim v dnešný deň
vytrvalosť do konca,
hriešnikom opravdivé pokánie,
pohanom svetlo viery,
mne a všetkým mojim drahým
svoje požehnanie.

Najláskavejšie Srdce Ježišovo,
Tebe odporúčam všetky tieto duše
a obetujem Ti za ne všetky Tvoje zásluhy
spolu so zásluhami Tvojej svätej Matky,
všetkých anjelov a svätých,
so všetkými svätými omšami a prijímaniami,
ktoré sa dnes konajú po celom kresťanskom svete.

Amen.