farnosť Vinodol

Dátum vzniku vo farnosti: 17.10.2014
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)