farnosť Sokolovce

Dátum vzniku vo farnosti: 1.10.2016
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)