farnosť Martin – Sever

Dátum vzniku vo farnosti: 6.11.2021
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)