farnosť Žilina – Cirkevná ZŠ

Dátum vzniku vo farnosti: 5.10.2021
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)