uvod – návrh

Pozvánka k formácii do aktívneho členstva

Darz z neba

Zázračná medaila

 

 

 

Červený škapuliar

 

 

 

Zelený škapuliar

 

 

 

Ruženec k Božej prozreteľnosti

 

 

Aktuálne podujatia

Viac v sekcii AKCIE:

Prezentácia vo farnosti Víťaz

V nedeľu 9. júna 2024 sa našej farnosti Víťaz a filiálke Ovčie dostalo veľkej milosti, pretože k nám zavítala vincentka sestra Gemma Blašková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Už od rána sme sa na ňu veľmi tešili, pretože prišla, aby nám priblížila Pannu Máriu, ako rozdávateľku všetkých milostí. Veríme, že sa u nás v Čítať viac . . .

Modlitbové stretnutie v Ladcoch

Na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa 8.6.2024 vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch slávila sv. omša, na ktorej sa stretli mariánski ctitelia prijímajúci putovnú kaplnku Panny Márie, členovia Združenia zázračnej medaily z Ladiec i okolia a sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Belušských Slatín. Vytvorili sme krásne spoločenstvo Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Doľany

V prvú júnovú nedeľu 2.6.2024, navštívila našu farnosť Doľany v okrese Pezinok vincentka sestra Mária Gostíková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Bol to krásny deň, plný lásky, Božieho požehnania, pokoja a svedectiev. Bola som milo prekvapená, ako zaujala mnoho ľudí. Počas oboch svätých omší bol plný kostol ľudí, čo vždy nebýva. Skoro všetci sa Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Odorín

V sobotu večer 1. júna 2024 a v nedeľu na dopoludňajších sv. omšiach 2. júna 2024 nám v krátkom príhovore priblížila sestra vincentka Gemma Blašková z Košíc vzácny dar Zázračnú medailu a apoštolát podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. O Združení Zázračnej medaily, o úcte a dôvere a láske voči Panne Márii ako i viaceré Čítať viac . . .

Návšteva v Spišskej Novej Vsi

V nedeľu dňa 2.6.2024 zavítala do našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi sestrička Gemma Blašková, vincentka z Košíc. Zaujímavo rozprávala o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré v materskom dome Dcér kresťanskej lásky na ulici Rue de Bac v Paríži vo Francúzsku, o združení Zázračnej medaily a šírení tejto úcty vo svete Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Jelenec

V nedeľu 12. mája 2024 nás v našej farnosti Jelenec a filiálke Neverice navštívila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Prišla nám predstaviť Združenie Zázračnej medaily, zasvätila nás do úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a svedčila o milostiach prameniacich z uctievania Zázračnej medaily Panny Márie a prijímania podomovej návštevy Čítať viac . . .

Prezentácia vo farnosti Víťaz

V nedeľu 9. júna 2024 sa našej farnosti Víťaz a filiálke Ovčie dostalo veľkej milosti, pretože k nám zavítala vincentka sestra Gemma Blašková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Už od rána sme sa na ňu veľmi tešili, pretože prišla, aby nám priblížila Pannu Máriu, ako rozdávateľku všetkých milostí. Veríme, že sa u nás v Čítať viac . . .

Modlitbové stretnutie v Ladcoch

Na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa 8.6.2024 vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch slávila sv. omša, na ktorej sa stretli mariánski ctitelia prijímajúci putovnú kaplnku Panny Márie, členovia Združenia zázračnej medaily z Ladiec i okolia a sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Belušských Slatín. Vytvorili sme krásne spoločenstvo Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Doľany

V prvú júnovú nedeľu 2.6.2024, navštívila našu farnosť Doľany v okrese Pezinok vincentka sestra Mária Gostíková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Bol to krásny deň, plný lásky, Božieho požehnania, pokoja a svedectiev. Bola som milo prekvapená, ako zaujala mnoho ľudí. Počas oboch svätých omší bol plný kostol ľudí, čo vždy nebýva. Skoro všetci sa Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Odorín

V sobotu večer 1. júna 2024 a v nedeľu na dopoludňajších sv. omšiach 2. júna 2024 nám v krátkom príhovore priblížila sestra vincentka Gemma Blašková z Košíc vzácny dar Zázračnú medailu a apoštolát podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. O Združení Zázračnej medaily, o úcte a dôvere a láske voči Panne Márii ako i viaceré Čítať viac . . .

Návšteva v Spišskej Novej Vsi

V nedeľu dňa 2.6.2024 zavítala do našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi sestrička Gemma Blašková, vincentka z Košíc. Zaujímavo rozprávala o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré v materskom dome Dcér kresťanskej lásky na ulici Rue de Bac v Paríži vo Francúzsku, o združení Zázračnej medaily a šírení tejto úcty vo svete Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Jelenec

V nedeľu 12. mája 2024 nás v našej farnosti Jelenec a filiálke Neverice navštívila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Prišla nám predstaviť Združenie Zázračnej medaily, zasvätila nás do úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a svedčila o milostiach prameniacich z uctievania Zázračnej medaily Panny Márie a prijímania podomovej návštevy Čítať viac . . .