uvod – návrh

Pozvánka k formácii do aktívneho členstva

Darz z neba

Zázračná medaila

 

 

 

Červený škapuliar

 

 

 

Zelený škapuliar

 

 

 

Ruženec k Božej prozreteľnosti

 

 

Aktuálne podujatia

Viac v sekcii AKCIE:

Kaplnka Panny Márie aj vo väznici v Dubnici nad Váhom

Panna Mária zavítala aj do väznice, do farnosti sv. Gorazda v Dubnica nad Váhom. Viac v článku TU! . .

Návšteva vo farnosti Rožkovany

Našej farnosti sa 3. septembra 2023 dostalo veľkého požehnania, keď pozvanie k nám prijala sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá nám prišla predstaviť apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. To, že v živote neexistujú náhody, ale že všetko riadi dobrotivý Boh, dosvedčuje aj cesta od prvej informácie o Čítať viac . . .

Modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke

V prvú sobotu v septembri (2.9.) sa uskutočnilo modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach, v Petržalke. Začalo sa modlitbou sv. ruženca, po nej nasledovala sv. omša a po krátkej prestávke (na výmenu tajomstiev v jednotlivých skupinkách – ružiach a občerstvení v pastoračnej miestnosti) pán kaplán Peter Repko vyložil Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie vo farnosti Prievidza sídl. Zapotôčky

V sobotu 26. augusta sme v našej Farnosti svätej Terezky z Lisieux v Prievidzi na sídl. Zapotôčky privítali sestričku Máriu a spoločne sme s našou nebeskou Mamičkou strávili krásne požehnané popoludnie v spoločnej modlitbe. Naša mamička je naozaj mamička Zázračnej medaily a koná veľmi rýchlo. Zverili sme jej do rúk aj dovoz sestričky Márie z Čítať viac . . .

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily pri chorých

Na jar tohto roka, na žiadosť pani riaditeľky zariadenia pre seniorov – CSS Vita vitalis v Prešove, Mgr. Terézie Sisakovej, prišla požehnaná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily aj medzi starkých a chorých. Mnohí tento apoštolát Združenia Zázračnej medaily privítali s radosťou. . V piatok 25. augusta 2023 navštívila zariadenie sr. Gemma Blašková, vincentka z Košíc, Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

Na naše modlitbové stretnutie sme pozvali rehoľnú sestru pre ZZM v regióne Západ, sr. Máriu Gostíkovú dkl. Bolo milé, že prišla sestra Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do Pezinka, lebo práve do Pezinka boli v 50-tych rokoch 20. storočia v dôsledku politických zmien zvážané aj sestry vincentky a slúžili tu najdlhšie zo všetkých Čítať viac . . .

Kaplnka Panny Márie aj vo väznici v Dubnici nad Váhom

Panna Mária zavítala aj do väznice, do farnosti sv. Gorazda v Dubnica nad Váhom. Viac v článku TU! . .

Návšteva vo farnosti Rožkovany

Našej farnosti sa 3. septembra 2023 dostalo veľkého požehnania, keď pozvanie k nám prijala sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá nám prišla predstaviť apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. To, že v živote neexistujú náhody, ale že všetko riadi dobrotivý Boh, dosvedčuje aj cesta od prvej informácie o Čítať viac . . .

Modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke

V prvú sobotu v septembri (2.9.) sa uskutočnilo modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach, v Petržalke. Začalo sa modlitbou sv. ruženca, po nej nasledovala sv. omša a po krátkej prestávke (na výmenu tajomstiev v jednotlivých skupinkách – ružiach a občerstvení v pastoračnej miestnosti) pán kaplán Peter Repko vyložil Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie vo farnosti Prievidza sídl. Zapotôčky

V sobotu 26. augusta sme v našej Farnosti svätej Terezky z Lisieux v Prievidzi na sídl. Zapotôčky privítali sestričku Máriu a spoločne sme s našou nebeskou Mamičkou strávili krásne požehnané popoludnie v spoločnej modlitbe. Naša mamička je naozaj mamička Zázračnej medaily a koná veľmi rýchlo. Zverili sme jej do rúk aj dovoz sestričky Márie z Čítať viac . . .

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily pri chorých

Na jar tohto roka, na žiadosť pani riaditeľky zariadenia pre seniorov – CSS Vita vitalis v Prešove, Mgr. Terézie Sisakovej, prišla požehnaná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily aj medzi starkých a chorých. Mnohí tento apoštolát Združenia Zázračnej medaily privítali s radosťou. . V piatok 25. augusta 2023 navštívila zariadenie sr. Gemma Blašková, vincentka z Košíc, Čítať viac . . .

Modlitbové popoludnie vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

Na naše modlitbové stretnutie sme pozvali rehoľnú sestru pre ZZM v regióne Západ, sr. Máriu Gostíkovú dkl. Bolo milé, že prišla sestra Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do Pezinka, lebo práve do Pezinka boli v 50-tych rokoch 20. storočia v dôsledku politických zmien zvážané aj sestry vincentky a slúžili tu najdlhšie zo všetkých Čítať viac . . .

zdieľajte - lajkujte :-)