uvod – návrh

Pozvánka k formácii do aktívneho členstva

Darz z neba

Zázračná medaila

 

 

 

Červený škapuliar

 

 

 

Zelený škapuliar

 

 

 

Ruženec k Božej prozreteľnosti

 

 

Aktuálne podujatia

Viac v sekcii AKCIE:

Návšteva farnosti Šišov

V nedeľu k nám do kaplnky v Chudej Lehote na sv. omšu prišiel vzácny hosť a priniesol nám ešte vzácnejší dar. Prišla k nám sestrička Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, tešili sme sa na sestru Máriu už dlho. Veď bolo aj načo. Po svätej omši nám s radosťou a nadšením rozprávala o sv. Kataríne Čítať viac . . .

List prezidenta ZZM k pôstnemu obdobiu 2024

Nie, nestačí sa postiť, dodržiavať pravidlá, plniť úlohy misie; treba to robiť v duchu Ježiša Krista, to znamená dokonale, pre ten istý cieľ a za každých okolností, ako to robil on sám.    (sv. Vincent de Paul)   február 2024 Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie.   Popolcovou stredou vstupujeme Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Šintava a filiálky Vinohrady nad Váhom

Takmer pred rokom som dala Matke Božej sľub, že ak sa môj syn uzdraví bez potreby operácie, zariadim, aby aj v našej obci putovala kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Panna Mária sa postarala o syna, a tak som začala plniť sľub. S veľkou vďakou v srdci sme poslednú januárovú nedeľu roku 2024 privítali v našej farnosti Šintava a na filiálke Vinohrady nad Čítať viac . . .

List Vianoce 2023

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie. Adventné obdobie sa zajtrajšou štvrtou adventnou nedeľou končí a my zároveň už v ten istý večer privítame nášho Spasiteľa Ježiša Krista v bezbrannom, nevinnom dieťati, uloženom v jasliach. Kým sa tak ale stane, pripomeňme si, čo tomu predchádzalo. V čítaniach štvrtej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Dubodiel

Požehnanie kaplniek v našej farnosti sa uskutočnilo 17.12.2023 kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Milanom Grossmanom. Na dvoch sv. omšiach odovzdal páter Milan kaplnky do našej farnosti a filiálok na Veľkú Hradnú a Cimennú. Oboznámil nás o svojej činnosti v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Priblížil nám svoju prácu a svojimi svedectvami nám ukázal, aký veľký význam má putovanie Panny Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Kolta

Piateho decembra 2023 v našej farnosti Kolta pri večernej sv. omši páter Jozef Noga požehnal dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Zároveň ich aj odovzdal prvým dvom rodinám. Keďže cesta ku tomuto dňu bola dlhá, o to bola krajšia a nezabudnuteľná. Už aj v našej farnosti máme vzácny dar. Panna Mária, rozprestri nad nami svoj Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Šišov

V nedeľu k nám do kaplnky v Chudej Lehote na sv. omšu prišiel vzácny hosť a priniesol nám ešte vzácnejší dar. Prišla k nám sestrička Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, tešili sme sa na sestru Máriu už dlho. Veď bolo aj načo. Po svätej omši nám s radosťou a nadšením rozprávala o sv. Kataríne Čítať viac . . .

List prezidenta ZZM k pôstnemu obdobiu 2024

Nie, nestačí sa postiť, dodržiavať pravidlá, plniť úlohy misie; treba to robiť v duchu Ježiša Krista, to znamená dokonale, pre ten istý cieľ a za každých okolností, ako to robil on sám.    (sv. Vincent de Paul)   február 2024 Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie.   Popolcovou stredou vstupujeme Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Šintava a filiálky Vinohrady nad Váhom

Takmer pred rokom som dala Matke Božej sľub, že ak sa môj syn uzdraví bez potreby operácie, zariadim, aby aj v našej obci putovala kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Panna Mária sa postarala o syna, a tak som začala plniť sľub. S veľkou vďakou v srdci sme poslednú januárovú nedeľu roku 2024 privítali v našej farnosti Šintava a na filiálke Vinohrady nad Čítať viac . . .

List Vianoce 2023

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie. Adventné obdobie sa zajtrajšou štvrtou adventnou nedeľou končí a my zároveň už v ten istý večer privítame nášho Spasiteľa Ježiša Krista v bezbrannom, nevinnom dieťati, uloženom v jasliach. Kým sa tak ale stane, pripomeňme si, čo tomu predchádzalo. V čítaniach štvrtej Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Dubodiel

Požehnanie kaplniek v našej farnosti sa uskutočnilo 17.12.2023 kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Milanom Grossmanom. Na dvoch sv. omšiach odovzdal páter Milan kaplnky do našej farnosti a filiálok na Veľkú Hradnú a Cimennú. Oboznámil nás o svojej činnosti v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Priblížil nám svoju prácu a svojimi svedectvami nám ukázal, aký veľký význam má putovanie Panny Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek vo farnosti Kolta

Piateho decembra 2023 v našej farnosti Kolta pri večernej sv. omši páter Jozef Noga požehnal dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Zároveň ich aj odovzdal prvým dvom rodinám. Keďže cesta ku tomuto dňu bola dlhá, o to bola krajšia a nezabudnuteľná. Už aj v našej farnosti máme vzácny dar. Panna Mária, rozprestri nad nami svoj Čítať viac . . .

zdieľajte - lajkujte :-)