uvod – návrh nový

Formácia členov

Darz z neba

Zázračná medaila

 

 

 

Červený škapuliar

 

 

 

Zelený škapuliar

 

 

 

Ruženec k Božej prozreteľnosti

 

 

Aktuálne podujatia

Viac v sekcii AKCIE:

Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Skalitom

Dňa 26.02.2023 bola 1. pôstna nedeľa a pre našu farnosť Skalité výnimočný, milostivý a požehnaný deň. Pýtate sa prečo? V tento deň nás poctil svojou návštevou páter Jozef Noga, CM, vincentín z Bratislavy, aby spolu s pánom farárom Martinom slúžili slávnostnú svätú omšu a pri nej požehnali 11 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie. Tieto budú Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky Panny Márie vo Varíne

V nedeľu 26.2.2023 bola v našej farnosti požehnaná už deviata kaplnka Podomovej návštevy Panny Márie. Pri sv. omši ju požehnal duchovný otec Andrej Týleš. Členovia ružencového spoločenstva rodičov školopovinných detí sa tešia na Pannu Máriu, ktorá bude ich veľkou pomocníčkou, sprostredkovateľkou mnohých milostí a oporou v rodinnom živote pri výchove detí a pri plnení si Čítať viac . . .

Návšteva v Tvrdošíne

Návšteva sr. Márie zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na SPŠ informačných technológií I. Gessaya v Tvrdošíne Dňa 22. februára 2023 sa žiaci ôsmich tried 1. a 2. ročníka zúčastnili stretnutia so sestrou Máriou (vincentkou) na hodinách náboženskej výchovy. Sestra v minulosti učila na našej škole slovenský jazyk a literatúru a dejepis. Po úvodnom zoznámení sa Čítať viac . . .

List generálneho otca na pôst

Rím 13. februára 2023   LIST NA PÔST „Urobiť z našich rodín a komunít predchuť neba“ Drahí členovia Hnutia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Boh od stvorenia sveta nechcel, aby človek žil v hermeticky uzavretom prostredí, kde by nemal vzťah s druhou osobou. Nechcel, aby bol ostrovom v oceáne, kde by nebola možnosť žiadneho Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Kysucké Nové Mesto

Dňa 12. februára 2023 v nedeľu ku nám do farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste prišla sr. Gemma, vincentka zo Združenia Zázračnej medaily. Ako sa to začalo? Som ctiteľkou Panny Márie a od mladosti sa utiekam k našej Nebeskej Mamine. Priatelia, ktorí vedia o mojej láske k Panne Márii mi ponúkli na týždeň do Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Veľký Ďur

Od 25.2.2023 budú v našej farnosti Veľký Ďur prebiehať misie. Ako „predvoj“ k nám dnes do našej filiálky v Tehle zavítala rehoľná sestrička zo Združenia Zázračnej medaily sestra Mária Gostíková. Pútavo a horlivo porozprávala o  histórii zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Opísala nám, čo znamenajú jednotlivé symboly na Zázračnej medaily, spomenula aj niektoré príbehy zo života – zázračné uzdravenia Čítať viac . . .

Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Skalitom

Dňa 26.02.2023 bola 1. pôstna nedeľa a pre našu farnosť Skalité výnimočný, milostivý a požehnaný deň. Pýtate sa prečo? V tento deň nás poctil svojou návštevou páter Jozef Noga, CM, vincentín z Bratislavy, aby spolu s pánom farárom Martinom slúžili slávnostnú svätú omšu a pri nej požehnali 11 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie. Tieto budú Čítať viac . . .

Požehnanie kaplnky Panny Márie vo Varíne

V nedeľu 26.2.2023 bola v našej farnosti požehnaná už deviata kaplnka Podomovej návštevy Panny Márie. Pri sv. omši ju požehnal duchovný otec Andrej Týleš. Členovia ružencového spoločenstva rodičov školopovinných detí sa tešia na Pannu Máriu, ktorá bude ich veľkou pomocníčkou, sprostredkovateľkou mnohých milostí a oporou v rodinnom živote pri výchove detí a pri plnení si Čítať viac . . .

Návšteva v Tvrdošíne

Návšteva sr. Márie zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na SPŠ informačných technológií I. Gessaya v Tvrdošíne Dňa 22. februára 2023 sa žiaci ôsmich tried 1. a 2. ročníka zúčastnili stretnutia so sestrou Máriou (vincentkou) na hodinách náboženskej výchovy. Sestra v minulosti učila na našej škole slovenský jazyk a literatúru a dejepis. Po úvodnom zoznámení sa Čítať viac . . .

List generálneho otca na pôst

Rím 13. februára 2023   LIST NA PÔST „Urobiť z našich rodín a komunít predchuť neba“ Drahí členovia Hnutia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Boh od stvorenia sveta nechcel, aby človek žil v hermeticky uzavretom prostredí, kde by nemal vzťah s druhou osobou. Nechcel, aby bol ostrovom v oceáne, kde by nebola možnosť žiadneho Čítať viac . . .

Návšteva vo farnosti Kysucké Nové Mesto

Dňa 12. februára 2023 v nedeľu ku nám do farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste prišla sr. Gemma, vincentka zo Združenia Zázračnej medaily. Ako sa to začalo? Som ctiteľkou Panny Márie a od mladosti sa utiekam k našej Nebeskej Mamine. Priatelia, ktorí vedia o mojej láske k Panne Márii mi ponúkli na týždeň do Čítať viac . . .

Návšteva farnosti Veľký Ďur

Od 25.2.2023 budú v našej farnosti Veľký Ďur prebiehať misie. Ako „predvoj“ k nám dnes do našej filiálky v Tehle zavítala rehoľná sestrička zo Združenia Zázračnej medaily sestra Mária Gostíková. Pútavo a horlivo porozprávala o  histórii zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Opísala nám, čo znamenajú jednotlivé symboly na Zázračnej medaily, spomenula aj niektoré príbehy zo života – zázračné uzdravenia Čítať viac . . .

zdieľajte - lajkujte :-)