Stretnutie vo farnosti Nitrianske Rudno

V nedeľu 10. marca 2019 sme vycestovali do ďalšej farnosti, ktorá prejavila záujem o apoštolát Združenia Zázračnej medaily. Aj rodiny vo farnosti Nitrianske Rudno túžia prijímať Pannu Máriu Zázračnej medaily do ich domácností, stretávať sa na spoločnej modlitbe a tak si pri Panne Márii, ktorá ich navštívi, uvedomiť Jej živú prítomnosť, nájsť čas na Pána Boha, na seba navzájom, aby sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

.
Vo farskom kostole boli dve sv. omše a vo filiálke Rudnianska Lehota jedna. Na nich sme sa zúčastnili a povedali niekoľko slov o ZZM. Po sv. omšiach sme rozdávali Zázračné medaile. V  kostoloch sme nechali kaplnku Panny Márie a zoznamy, kde sa záujemcovia môžu prihlásiť. O 15:00 hod. po korunke Božieho Milosrdenstva sme mali spoločné stretnutie s farníkmi, kde sme cez prezentáciu podrobnejšie vysvetlili zjavenie Panny Márie Zázračnej medaily, Jej apoštolát a cez svedectvá sme sa povzbudili k dôvere a láske k Panne Márii. Ďakujeme veľmi pekne pánovi farárovi Viktorovi Mičudovi a všetkým za srdečné prijatie a rodinnú atmosféru.

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”           

Vďačné sestry vincentky

.

zdieľajte - lajkujte :-)