Pozvánka na duchovné cvičenia – Nitra 2021

Drahí členovia ZZM!
Po dlhom čase sa s Božou pomocou podarili zorganizovať duchovné cvičenia, na ktoré Vás srdečne pozývame.

prvý termín:  8.7. – 10.7.2021,  exercitátor Branislav Dado CJ
druhý termín: 13.8. – 15.8.2021,  exercitátor vdp. Ondrej Šmidriak

Prvý termín je s nástupom vo štvrtok, nakoľko v seminári nebol voľný termín. Pod textom sa nachádza link na prihlásenie sa na duchovné cvičenia, ako aj program a viac informácií o pobyte v kňazskom seminári. Ak máte viac otázok, alebo v prípade nejasností, či problémov s vyplnením prihlasovacieho dotazníka, prosím kontaktujte sestričku Máriu Gostíkovú DKL.
Mobil: 0910 842 255
e-mail: zzm.slovensko@gmail.com

Prihláška na DC – TU!
Program na DC  8.7. – 10.7.2021
Viac informácií  8.7. – 10.7.2021

Prihláška na DC – TU!  (prosíme Vás prihlásiť sa najneskôr do 9.8.2021)
Program na DC  13.8. – 15.8.2021
Viac informácií 13.8. – 15.8.2021