Pozvánka na duchovné cvičenia a na duchovnú obnovu ZZM 2022

Pozvánka na duchovné cvičenia a na duchovnú obnovu ZZM 2022 – prihlasovanie je cez formulár
Srdečne Vás pozdravujeme a uisťujeme Vás o dennej modlitbe za Vás!

Podarilo sa nám pre Vás, našich členov ZZM, naplánovať:
3-dňové turnusy duchovných cvičení – Nitra, Ústie, Čičmany, Oščadnica, Prešov
1-dňové duchovné obnovy – Oravský Biely Potok, Hronský Beňadik
Chceme Vás poprosiť, aby ste sa predbežne prihlásili cez tento formulár na miesto, kde Vám vyhovuje, dajte si vedieť navzájom, keďže nie každý dostane tento mail, alebo je na Facebooku…
Nevieme, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch, aká bude situácia, sme v Božích rukách….
Zostávame spojení v stálej modlitbe za seba navzájom, za pokoj na Ukrajine cez našu drahú Nebeskú Matku, ktorej patríme!!!
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

 

Tešíme sa na Vás, na seba navzájom! Prajem a vyprosujem požehnané pôstne obdobie!
Kňazov na DC priebežne doplníme…
Program, ktorý bude v Čičmanoch, na Ústí a v Oščadnici je k dispozícii na konci mailu pod formulárom…
Cena ubytovania je na každom mieste iná…cca 35 eur na osobu na deň(noc, strava)
Vstúpte do formulára kde nájdete všetky dátumy a miesta stretnutí
PROGRAM DC NA ROK 2022

PIATOK / PONDELOK
16,30 – registrácia, ubytovanie
17,30 – večera
18,30 – bolestný ruženec
19,15 – sv. omša s úvodnou prednáškou
21,00 – kompletórium
……..– vyloženie Oltárnej Sviatosti a nočná adorácia, po hodine adorovať, vystriedať sa…
……..– duchovné slovo o Božej prozreteľnosti a ruženec k Božej prozreteľnosti

SOBOTA / UTOROK
..7,30 – ranné chvály a Eucharistické požehnanie
..8,00 – raňajky
..9,00 – prednáška
10,30 – radostný ruženec so zamysleniami
11,30 – sv. omša s prednáškou
12,30 – obed
15,00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu,
..........prednáška
16,00 – sviatosť zmierenia
18,00 – ruženec Svetla
18,30 – večera
19,30 – „filmový večer“ – história ZZM, Zelený škapuliar, Červený škapuliar
21,00 – kompletórium

NEDEĽA / STREDA
..7,30 – ranné chvály
..8,00 – raňajky
..9,00 – slávnostný ruženec so spevom
10,00 – prednáška
..........– spoločná vzájomná deľba skúseností, čo nás oslovilo, otázky, svedectvá
12,00 – sv. omša s ukončením DC a záverečným požehnaním spojeným so získaním plnom. odpustkov
13,00 – obed
..

linky na miesta, kde budeme:
Vstúpte do formulára kde nájdete všetky dátumy a miesta stretnutí
zdieľajte - lajkujte :-)