Pôst 2023

Drahí členovia Združenia Zázračnej medaily, milí ctitelia Panny Márie,
Tak ako minulý rok, aj v tomto roku budeme počas celého pôstu na našej stránke a na
našom facebookovom profile zverejňovať denné pôstne výzvy.
Ich splnenie môžete obetovať na ľubovoľný úmysel, či na viac rôznych úmyslov. Veľmi vás
prosíme, obetujme aspoň niektoré z nich za mier a pokoj v celom svete, zvlášť u našich
východných susedov, ktorých stále sužuje nezmyselný vojenský konflikt. Veď najmocnejšou
zbraňou proti besneniu vojny je modlitba a pôst. Využime tento milostivý čas a prosme
nebeského Otca o pokoj a mier. Neustávajme v modlitbách. Prosme aj našu nebeskú Mamu,
aby chránila svoje deti, aby pri nich stála v každej chvíli.
Začíname na Popolcovú stredu prísnym pôstom obetovaným na úmysel sv. Otca Františka.

 

8.4.2023 SVÄTÁ (BIELA) SOBOTA
Obetujem celý deň, všetky svoje snaženia, radosti aj ťažkosti za mier a pokoj vo svete

7.4.2023 PIATOK UTRPENIA PÁNA
Zúčastním sa spoločnej Krížovej cesty vo svojej farnosti (ak sa nekoná, pomodlím sa ju individuálne)

6.4.2023 ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Zúčastním sa Eucharistickej adorácie – pripojím sa k Ježišovi v Getsemanskej záhrade

5.4.2023 Streda Svätého týždňa
Pomodlím sa za rehoľné sestry a bratov rehoľníkov

4.4.2023 Utorok Svätého týždňa
Navštívim kaplnku alebo kalváriu vo svojom okolí a pomodlím sa pri nej

3.4.2023 Pondelok Svätého týždňa
Pomodlím sa za pápeža, biskupov, kňazov a diakonov

1.4.2023 Sobota po 5. pôstnej nedeli
Pomodlím sa breviár (ranné chvály a vešpery)

31.3.2023 Piatok po 5. pôstnej nedeli
Pomodlím sa Bolestný ruženec za ľudí trpiacich vojnovým konfliktom

30.3.2023 Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Zrieknem sa niečoho mne obzvlášť príjemného

29.3.2023 Streda po 5. pôstnej nedeli
Zamyslím sa nad tým, v ktorej oblasti svojho života cítim strach a odovzdám svoje trápenie Pánovi

28.3.2023 Utorok po 5. pôstnej nedeli
Zúčastním sa svätej omše

27.3.2023 Pondelok po 5. pôstnej nedeli
Odopriem si kávu a sladené nápoje – občerstvím sa len čistou vodou

25.3.2023 Sobota po 4. pôstnej nedeli
Zatelefonujem niekomu, s kým som sa už dlho nerozprával a telefonát s ním odkladám

24.3.2023 Piatok po 4. pôstnej nedeli
Pristúpim k sviatosti zmierenia

23.3.2023 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Venujem svoj čas svojmu blížnemu

22.3.2023 Streda po 4. pôstnej nedeli
Odopriem si sladkosti

21.3.2023 Utorok po 4. pôstnej nedeli
Pomodlím sa Bolestný ruženec za duše v očistci

20.3.2023 Pondelok po 4. pôstnej nedeli
Prečítam si dnešné liturgické čítania

18.3.2023 Sobota po 3. pôstnej nedeli
Obmedzím hluk a prežijem deň v čo najväčšom stíšení

17.3.2023 Piatok po 3. pôstnej nedeli
Pomodlím sa Korunku Božieho milosrdenstva

16.3.2023 Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Obmedzím používanie smartfónu a podobných technológií

15.3.2023 Streda po 3. pôstnej nedeli
Navštívim chorého človeka, prípadne zistím jeho potreby a pomôžem mu v nich

14.3.2023 Utorok po 3. pôstnej nedeli
Prečítam si aspoň jednu kapitolu z Biblie

13.3.2023 Pondelok po 3. pôstnej nedeli
Vyhľadám knihu s duchovnou tematikou a začnem ju čítať

11.3.2023 Sobota po 2. pôstnej nedeli
Vyhľadám si niektorý z charitatívnych projektov a podporím ho darom

10.3.2023 Piatok po 2. pôstnej nedeli
Navštívim chrám a pomodlím sa Krížovú cestu

9.3.2023 Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Spoznám svätca, ktorého sviatok si dnes pripomíname (sv. Františka Rímska)

8.3.2023 Streda po 2. pôstnej nedeli
Počas celého dňa budem k ostatným vľúdny a nebudem sa hádať

7.3.2023 Utorok po 2. pôstnej nedeli
V skrytosti vykonám dobrý skutok, o ktorom budem vedieť iba ja a Boh

6.3.2023 Pondelok po 2. pôstnej nedeli
Darujem stravný lístok človeku v núdzi

4.3.2023 Sobota po 1. pôstnej nedeli
Navštívim osamelého alebo staršieho člena rodiny a venujem mu svoj čas

3.3.2023 Piatok po 1. pôstnej nedeli
Vykonám činnosť, ktorú už dlho odkladám

2.3.2023 Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 
Pretriedim svoje oblečenie a darujem ho ľuďom v núdzi

1.3.2023 Streda po 1. pôstnej nedeli
Urobím si čo najdlhšiu prechádzku v prírode a budem ďakovať stvoriteľovi
za všetko krásne, čo pre nás vytvoril

28.2.2023 Utorok po 1. pôstnej nedeli
Pripravím obľúbené jedlo členom svojej rodiny/priateľom

27.2.2023 Pondelok po 1. pôstnej nedeli
Na konci dňa spíšem zoznam vecí, za ktoré som Bohu vďačný a vzdám za ne vďaku

25.2.2023 Sobota po Popolcovej strede
Upracem a roztriedim veci, na ktoré som doteraz nemal čas a chuť

24.2.2023 Piatok po Popolcovej strede
Odopriem si mäso a obľúbené pochutiny

23.2.2023 Štvrtok po Popolcovej strede
Nebudem celý deň pozerať televíziu, ani filmy cez iné kanály

22.2.2023 POPOLCOVÁ STREDA
Nechám sa požehnať popolom a obetuje prísny pôst
na úmysel svätého Otca Františka

 

 

zdieľajte - lajkujte :-)