Pôst 2022

Vo svetle udalostí posledných dní obracia celá Vincentská rodina svoj zrak
na Ukrajinu postihnutú tragickým vojenským konfliktom. Straty na životoch,
materiálne škody, obrovské utrpenie a strach sa stali realitou našich bratov a sestier
na Ukrajine. Preto aj my – ako vetva Vincentskej rodiny – chceme nasmerovať svoje
snaženie na zmiernenie ich bolestnej situácie.

Na celé pôstne obdobie sme pre Vás pripravili pôstne výzvy na každý
deň, ktoré budeme postupne zverejňovať na našom facebookovom profile a na
webovej stránke ZZM. Prosíme, obetujte ich splnenie za mier na Ukrajine. Veď
najmocnejšou zbraňou proti besneniu vojny je modlitba a pôst. Nezabúdajme na to,
nezabúdajme na našich blížnych teraz, keď nás najviac potrebujú. Obracajme sa v
modlitbách na nebeského Otca a prosme ho. Neustávajme v modlitbách. Prosme aj
našu nebeskú Mamu, aby chránila svoje deti v týchto ťažkých chvíľach.

Vytiahnime do boja tú najmocnejšiu zo zbraní – vyzbrojme sa svätým ružencom, modlime sa ho
vo svojich rodinách a farských spoločenstvách. Vkladajme túto prosbu do svätých
omší a eucharistických adorácií. Pripojme sa k výzve Svätého Otca Františka a otcov
biskupov, ktorí nás pozývajú každý piatok dodržať pôst na tento úmysel.
Začíname prísnym pôstom na Popolcovú stredu.

 

16.4.2022 SVÄTÁ (BIELA) SOBOTA
Obetujem celý deň, všetky svoje snaženia, radosti aj ťažkosti za mier a pokoj pre Ukrajinu

15.4.2022 PIATOK UTRPENIA PÁNA
Zúčastním sa spoločnej Krížovej cesty vo svojej farnosti (ak sa nekoná, pomodlím sa ju individuálne)

14.4.2022 ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Zúčastním sa Eucharistickej adorácie – pripojím sa k Ježišovi v Getsemanskej záhrade

13.4.2022 Streda Svätého týždňa
Pomodlím sa za rehoľné sestry a bratov rehoľníkov

12.4.2022 Utorok Svätého týždňa
Navštívim kaplnku alebo kalváriu vo svojom okolí a pomodlím sa pri nej

11.4.2022 Pondelok Svätého týždňa
Pomodlím sa za pápeža, biskupov, kňazov a diakonov

9.4.2022 Sobota po 5. pôstnej nedeli
Pomodlím sa breviár (ranné chvály a vešpery)

8.4.2022 Piatok po 5. pôstnej nedeli
Pomodlím sa Bolestný ruženec za ľudí trpiacich vojnovým konfliktom na Ukrajine

7.4.2022 Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Zrieknem sa niečoho mne obzvlášť príjemného

6.4.2022 Streda po 5. pôstnej nedeli
Zamyslím sa nad tým, v ktorej oblasti svojho života cítim strach a odovzdám svoje trápenie Pánovi

5.4.2022 Utorok po 5. pôstnej nedeli
Zúčastním sa svätej omše

4.4.2022 Pondelok po 5. pôstnej nedeli
Odopriem si kávu a sladené nápoje – občerstvím sa len čistou vodou

2.4.2022 Sobota po 4. pôstnej nedeli
Zatelefonujem niekomu, s kým som sa už dlho nerozprával a telefonát s ním odkladám

1.4.2022 Piatok po 4. pôstnej nedeli
Pristúpim k sviatosti zmierenia

31.3.2022 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Venujem svoj čas svojmu blížnemu

30.3.2022 Streda po 4. pôstnej nedeli
Odopriem si sladkosti

29.3.2022 Utorok po 4. pôstnej nedeli
Pomodlím sa celý ruženec za duše v očistci

28.3.2022 Pondelok po 4. pôstnej nedeli
Prečítam si dnešné liturgické čítania


26.3.2022 Sobota po 3. pôstnej nedeli
Obmedzím hluk a prežijem deň v čo najväčšom stíšení

25.3.2022 Piatok po 3. pôstnej nedeli
Pomodlím sa Korunku Božieho milosrdenstva

24.3.2022 Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Obmedzím používanie smartfónu a podobných technológií

23.3.2022 Streda po 3. pôstnej nedeli
Navštívim chorého človeka, prípadne zistím jeho potreby a pomôžem mu v nich

22.3.2022 Utorok po 3. pôstnej nedeli
Prečítam si aspoň jednu kapitolu z Biblie

21.3.2022 Pondelok po 3. pôstnej nedeli
Vyhľadám knihu s duchovnou tematikou a začnem ju čítať

19.3.2022 Sobota po 2. pôstnej nedeli
Vyhľadám si niektorý z charitatívnych projektov a podporím ho darom

18.3.2022 Piatok po 2. pôstnej nedeli
Navštívim chrám a pomodlím sa Krížovú cestu

17.3.2022 Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Spoznám svätca, ktorého sviatok si dnes pripomíname (sv. Patrik)

16.3.2022 Streda po 2. pôstnej nedeli
Počas celého dňa budem k ostatným vľúdny a nebudem sa hádať

15.3.2022 Utorok po 2. pôstnej nedeli
V skrytosti vykonám dobrý skutok, o ktorom budem vedieť iba ja a Boh

14.3.2022 Pondelok po 2. pôstnej nedeli
Darujem stravný lístok človeku v núdzi

12.3.2022 Sobota po 1. pôstnej nedeli
Navštívim osamelého alebo staršieho člena rodiny a venujem mu svoj čas

11.3.2022 Piatok po 1. pôstnej nedeli
Vykonám činnosť, ktorú už dlho odkladám

10.3.2022 Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 
Pretriedim svoje oblečenie a darujem ho ľuďom v núdzi

9.3.2022 Streda po 1. pôstnej nedeli
Urobím si čo najdlhšiu prechádzku v prírode a budem ďakovať stvoriteľovi
za všetko krásne, čo pre nás vytvoril

8.3.2022 Utorok po 1. pôstnej nedeli
Pripravím obľúbené jedlo členom svojej rodiny/priateľom

7.3.2022 Pondelok po 1. pôstnej nedeli
Na konci dňa spíšem zoznam vecí, za ktoré som Bohu vďačný a vzdám za ne vďaku

5.3.2022 Sobota po Popolcovej strede
Upracem a roztriedim veci, na ktoré som doteraz nemal čas a chuť

4.3.2022 Piatok po Popolcovej strede
Odopriem si mäso a obľúbené pochutiny

3.3.2022 Štvrtok po Popolcovej strede
Nebudem celý deň pozerať televíziu, ani filmy cez iné kanály

2.3.2022 POPOLCOVÁ STREDA
Nechám sa požehnať popolom a obetuje prísny pôst
na úmysel svätého Otca Františka – za mier a pokoj pre Ukrajinu