Návšteva vo farnosti Zbehy

V novom roku 2019 sme naše návštevy vo farnostiach začali 20. januára vo farnosti Zbehy, ktorá má aj filiálku Čakajovce. Prišli sme na pozvanie pána farára Romana Gallasa. Zúčastnili sme sa na troch sv. omšiach a popoludní o 14:00 hod. bolo s prezentáciou a svedectvami spoločné stretnutie v kostole v sv. Kataríny Alexandrijskej v Čakajovciach. Vzájomne sme sa povzbudili v láske, úcte a veľkej dôvere k Panne Márii. Ďakujeme za srdečné prijatie a všetky dary!

 

zdieľajte - lajkujte :-)