Návšteva vo farnosti Sebedražie

Ďalšou farnosťou v tomto roku, ktorú sme navštívili v nedeľu 27. januára bolo Sebedražie s filiálkou Cigeľ. Prišli sme na pozvanie pána farára Mariána Krajča. Zúčastnili sme sa troch sv. omší, na ktorých sme v rámci oznamov oboznámili veriacich o ZZM. Poobede o 13-tej hodine sme mali za hojnej účasti veriacich stretnutie v kostole v Cigli, s prezentáciou a svedectvami. Tešíme sa, že aj v tejto farnosti sa prehĺbi láska a úcta k Panne Márii. Nech Panna Mária vyprosí mnohé potrebné milosti pre všetky rodiny, ktoré ju s dôverou prijímu do svojich domácností. Nech zakúsia jej ochranu a pomoc vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzajú.

sestry vincentky

zdieľajte - lajkujte :-)