List otca vizitátora Tomáša Brezániho, CM členom Združenia Zázračnej medaily pri príležitosti započatia obnovy Domu Božieho služobníka Janka Havlíka v Banskej Bystrici

 

 

Názov účtu – Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Číslo účtu – SK56 0900 0000 0051 5893 1967
BIC – GIBASKBX

Na stiahnutie TU!

 

zdieľajte - lajkujte :-)