farnosť Zákamenné

Dátum vzniku vo farnosti: 8.12.2013
Počet kaplniek a skupín: 20

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Dátum vzniku: 20.12.2014
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)