farnosť Vyšná Šebastová

Dátum vzniku vo farnosti: 2.3.2013
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)