farnosť Vojčice

Dátum vzniku vo farnosti: 27.10.2019
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)