farnosť Veľké Zálužie

Dátum vzniku vo farnosti: 23.6.2012
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)