farnosť Veličná

Dátum vzniku vo farnosti: 25.3.2022
Počet kaplniek a skupín: 3

zdieľajte - lajkujte :-)