farnosť Terňa

Dátum vzniku vo farnosti: 10.11.2021
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)