farnosť Spišská Kapitula

Dátum vzniku vo farnosti: 3.2.2023
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)