farnosť Snina – mesto

Dátum vzniku vo farnosti: 14.1.2018
Počet kaplniek a skupín: 9

zdieľajte - lajkujte :-)