farnosť Sedliacka Dubová

Dátum vzniku vo farnosti: 14.11.2018
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)