farnosť Rožňava – mesto

Dátum vzniku vo farnosti: 4.6.2020
Počet kaplniek a skupín: 2

zdieľajte - lajkujte :-)